Lengte: 37 km
Hoogtemeters: 182
Gereden: Mei 2016

Het is even wat zoeken vandaag. De bedoeling is om een MTB-route ten noorden van het Kroondomein te gaan rijden. Vanaf de camping rijd ik de eerste kilometers onverhard richting Hanendorp, Schaveren, links op de rotonde en zo tussen de bossen en landerijen door verder richting het noordwesten. 100 Meter na de T-splitsing bij de boerderij sla ik links af de bossen in.

Deze bossen vallen onder het bosgebied van de Tongerense heide. Een natuurgebied wat grenst aan het Kroondomein het Loo. De afgelopen weken heeft het nog behoorlijk geregend en dat is hier zeker in dit deel van de bossen goed merkbaar: erg veel modderpoelen en plassen. Aan het einde van dit natte bospad kom ik uit bij de heidevelden. Via smalle paden langs dit heidevel, rijd ik richting het westen. De paden rondom de heide zijn vanwege de zanderige ondergrond wel goed te rijden en ik kan heerlijk tempo maken. Na bijna 2 km langs de heide te zijn gefietst sla je aan het einde links af. Hierdoor maak ik een rondje rondom het heidegebied wat de Tepelberg wordt genoemd. Je rijd hierdoor parallel aan het pad van de heenreis, en je rijd nu langs de heide terug richting het Manenspad. Sla hier links en iets verderop direct rechts de heide op. In de scherpe bocht sla je rechts af de bossen in. Blijf deze weg volgen tot je wederom een zeer groot heideveld nadert. Sla rechts af en volg dit smalle zandpad naast de heide helemaal tot het einde. Steek het fietspad over en blijf het smalle heide pad volgen tot aan de T-splitsing waarna je links af slaat.

Ik besluit om een mooie lus in het bos rechts ('t Raster genoemd) te nemen. Na deze grote lus kom je weer uit op hetzelfde pad welke je bljft volgen tot aan de doorgaande weg. Sla hier links af en blijf het fietspad voor ongeveer een kilometer volgen. Wanneer ik de doorgaande weg oversteek, bevind ik me in het bosgebied ter hoogte van Gortel en dus ook in het Kroondomein. In dit deel is weinig heide meer en via lange en brede paden fiets ik door het bos verder richting het zuiden.

foto1
foto2
foto3
foto4
foto5
foto6
foto1
foto2
foto3
foto4
foto5
foto6

Na het lange zandpad sla ik rechts af en kom uit bij de heidevelden van Rollekoot. Het heideveld is een van de vele grafheuvels in dit gebied. Leuk om te zoeken, zijn de zijn informatiezuilen (Pollers) die in de grond geplaatst zijn. Door ze omhoog te trekken en dan een kleine slag te draaien blijven ze staan. In die zuil zit een korte historische beschrijving over de grafheuvels en hoe men toen leefde. Iedere zuil geeft weer andere specifieke wetenswaardigheden.

Na deze grafheuvels rijd ik verder naar het zuiden en kom uit bij een stuk bos met een aantal kleine stroompjes / kreken. Via een smal en zeer modderig pad fiets ik langs het water. Het gebied waar ik nu fiets wordt "De Motketel" genoemd. De Motketel is een nat gebied, waar de grondwaterstand net onder maaiveld aanwezig is. In de periode 1600-1800 n. Chr. Zijn in dit gebied sprengkoppen gegraven, waarna het aangegraven water via de beken werd gebruikt ten behoeve van de watermolens in het gebied bij Vaassen. In de 18e eeuw stonden er dan ook 17 watermolens in dit gebied.

Op dit modderige gebied na en een informatiebord is er tegenwoordig niks meer van over natuurlijk. Aan het einde van dit modderpad sla ik links af richting Vaassen. Ik maak een lus in de bossen en fiets weer naar het noorden en kom uit bij het andere heidegebied van de Rollekoot. Ik kruis het pad van eerder deze morgen en sla verderop rechts af. De brede paden met harde ondergrond maken het mogelijk om lekker tempo te kunnen rijden.
Ik blijf dit brede pad helemaal volgen tot ik de bosrand ter hoogte van Het Laar nader. Twee keer links af slaan is de enige logische mogelijkheid. Ik ben inmiddels weer in het bosgebied vlak onder de camping aangekomen. Met een keer rechts, links en rechts sta ik na 36km weer bij de ingang van de camping.

Zwaarte parcours:   
Techn. moeilijkheid:  
Hoogteverschil:  
Bewegwijzering:  

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.