Disclaimer voor www.mtbtrails.nl
MTBTrails verleent u hierbij toegang tot www.mtbtrails.nl en publiceert hier ter informatie GPS tracks, teksten, afbeeldingen en andere materialen voor particuliere, niet-commerciële doeleinden. MTBTrails behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud van de website aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
MTBTrails spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen en alle informatie zo correct mogelijk te vermelden. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist kán zijn.

De op de website aangeboden GPS tracks worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid en werking. Voor de op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan MTBTrails nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij MTBTrails. Het kopiëren en/of verspreiden van GPS tracks, foto’s etc. is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van MTBTrails, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is. Het gebruik van de GPS tracks voor persoonlijke doeleinden (routes nafietsen) is wel toegestaan.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.